W zakresie administracji kadrowej oferujemy kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej, obejmującej:
 • prowadzenie teczek personalnych pracowników;
 • sporządzanie i ewidencja dokumentacji związanej z zawarciem stosunku pracy (umowy, aneksy) oraz umowy zlecenia i o dzieło;
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania umowy o pracę (wypowiedzenia, świadectwa pracy);
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS, dokonywanie zmian w rejestracji ZUS;
 • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich   i innych;
 • Tworzenie harmonogramów czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy.
 • informowanie Klienta o konieczności przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu BHP i szkoleń przeciwpożarowych pracowników;
 • sporządzanie deklaracji i przesyłanie do PFRON;
 • asysta w trakcie inspekcji PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej, dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień;
 • sporządzanie uzgodnionych w umowie raportów i zestawień kadrowych;
 • przechowywanie dokumentacji oraz danych kadrowych Klienta.