W zakresie administracji płacowej oferujemy kompleksową usługę naliczania wynagrodzeń, która zawiera:
  • naliczanie wynagrodzeń pracowników;
  • sporządzanie list płac oraz raportów płacowych;
  • przygotowywanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowników na rachunki bankowe;
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych;
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  • asysta i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego;
  • przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych;
  • przechowywanie dokumentacji oraz danych płacowych Klienta.